Menu
Algemene voorwaarden - Face2Face Clinic | Wij helpen transvrouwen bij een succesvolle transitie

Algemene voorwaarden

Dit beleid is van toepassing op alle patiënten die een elektrolyse behandeling boeken bij onze kliniek. Het doel van dit beleid is om een duidelijk en eerlijk kader te bieden voor annuleringen en terugbetalingen.

 Betaling van de Behandeling

  1. Na het tegensprekelijk vastpinnen van de datum elektrolyse behandeling, dient de patiënt het volledige bedrag onmiddellijk op het daartoe opgegeven rekeningnummer over te schrijven ten einde de afspraak formeel bevestigd te zien.

Annuleringen en Terugbetalingen

  1. Indien een patiënt de elektrolyse behandeling uiterlijk één maand (of vroeger) voor de geplande afspraak annuleert, zal het volledige bedrag worden terugbetaald.
  2. Indien een patiënt de elektrolyse behandeling tussen 14 dagen en één maand voor de geplande afspraak annuleert, wordt 50% van het bedrag terugbetaald.
  3. Indien een patiënt de elektrolyse behandeling 7 dagen of minder voor de geplande afspraak annuleert, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

 Uitzonderingen

  1. In geval van ziekte, ongeval, of andere onvoorziene omstandigheden kan het annuleringsbeleid worden aangepast op basis van individuele beoordeling door onze kliniek. De patiënt dient ons onmiddellijk per e-mail, met een minimum van 24 u voor de geplande afspraak via een (dokters)attest en/of ander passend bewijs, op de hoogte te stellen van dergelijke situaties.

Dit beleid is ontworpen om zowel de patiënt als de kliniek te beschermen. Wij streven ernaar eventuele annuleringen ‘fair and reasonable’ te behandelen, terwijl we tegelijkertijd de beschikbaarheid van onze diensten voor alle patiënten maximaal trachten te waarborgen. Uw medewerking/begrip wordt alvast uitermate geapprecieerd.


Facial Feminization Surgery

Facial Feminization Surgery

Body Feminization Surgery

Body Feminization Surgery

Permanente ontharing

Permanente ontharing

Haartransplantatie

Haartransplantatie

Ontdek onze
gecombineerde
behandelingen

Wist je dat het mogelijk is om je Facial Feminization Surgery te combineren met een borstvergroting? Contacteer ons voor meer informatie. 

Dr. O. Beckers en Dr. M. Van Genechten hebben mijn Facial Feminization Surgery (FFS) uitgevoerd, en ik ben zeer tevreden met het resultaat. Naast het uitstekende vakmanschap, wil ik ook de toegankelijkheid van de dokters en hun team benadrukken.

Ursula WoutersFacial Feminization Surgery